Riita-asiat Turku ja Turun seutu   

Toimistomme on erikoistunut riita-asian oikeudenkäynteihin ja riidan ratkaisuun.

Elämässä kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan, vaan joskus jo sovituista asioista tuleekin erimielisyyksiä. Isompien riita-asioiden ratkaisuun tarvitaan asianajajan apua. Pyrkimyksenämme on saada riita-asiat neuvoteltua ilman oikeudenkäyntiä, mutta mikäli sovintoon ei päästä ja asia menee oikeudenkäyntiin, autamme sinua jutun kaikissa käänteissä alusta loppuun saakka.

Riidan ratkaisu

Riita-asian oikeudenkäynnissä yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyydet ratkaistaan puolueettomassa tuomioistuimessa. Riita-asioissa käsitellään yksityisoikeudellista riitaa.  Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, perintöriidasta, kaupan purkamisesta, sopimusriidasta tai huoneiston vuokrasta. Käräjäoikeudet antavat ulosottokelpoisia tuomioita myös riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa.

Autamme kaikissa näissä hankalissa tilanteissa luotettavasti ja asiantuntevasti. Asianajaja Vesa Thureson on toiminut asianajajana riita-asioiden oikeudenkäynneissä yli 20 vuoden ajan. Hän on ajanut menestyksekkäästi useita hyvin monimutkaisia ja vaikeita riitoja. Vesa Thureson on viime aikoina toiminut riita-asian asianajajana esimerkiksi laajassa asfalttikartelliasian vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, lukuisissa asuntokauppariidoissa, rakentamista koskevissa riita-asioissa, ympäristöoikeudellisissa vahingonkorvausasioissa, potilasvahinkoasioissa, testamentin ja perinnönjaon moitetta koskevissa asioissa sekä lukuisissa muissa riita-asioissa.

Rikosasian oikeudenkäynti

Rikosasioissa käsitellään syyttäjän ajamaa syytettä syytettyä vastaan. Rikosasioissa on mahdollista käsitellä myös asianomistajan yksityisoikeudellista vaadetta. Rikosoikeudellisessa oikeudenkäynnissä asianosaisella on tarve oikeudelliseen apuun oikeusprosessin aikana. Toimimme asianosaisen apuna alusta loppuun turvaten asiakkaamme etuja niin esitutkinnan kuin oikeudenkäynnin aikana. Asianajaja Vesa Thureson on hoitanut paljon myös liikenneasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Vesa Thureson Oy
Vistantie 6 A 6
21530 PAIMIO

Y-tunnus: 2525723-2
Puh: 02-4734250

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Vesa Thureson Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Olemme Facebookissa

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 5Jaa